Thứ Năm, ngày 06 tháng 3 năm 2014

Code và mô phỏng đếm sản phẩm và xuất xung 1kHz

Các bạn down về và xem thử, rồi viết lại theo ý mình có thể
http://www.mediafire.com/download/8l497vrasp9nv0q/Dem_sp_4_led_7.rar

Các bạn tính toán lại Timer0 để được xung 1kHz nhé

Thứ Hai, ngày 03 tháng 3 năm 2014

Quét led 7 dùng timer

Đây là 1 đoạn code quét led 7 dùng timer trong 1 dự án lớn, các bạn tìm hiểu và viết thủ cho mình 1 chương trình xem sao nhé
http://www.mediafire.com/view/a11qvwaa2vr9w0w/code_quet_led7_dung_timer.txt

Chế tạo xe dò đường

Các bạn tham khảo và làm thử cho mình 1 chiếc nhé, ở đây đã có code, mạch điện tử và hình ảnh chiếc xe rất chi tiết. File hình ảnh sân, các bạn có thể ra tiệm in panel quảng cáo để in ra (dạng tấm bạt quảng cáo đó) rồi trải ra cho chạy là được rồi. Thu được gì các bạn lên đây thảo luận nhé
Chúc các bạn thành công!
http://www.mediafire.com/download/d9yw4yl74i91y4r/MCR_Ver2.zip
http://www.mediafire.com/download/b4w9aqf9ssvubl6/Tim_hieu_MCR(2).rar


Code các ví dụ vi điều khiển 16f887

Vd1: Ngắt ngoài, tăng biến đếm
http://www.mediafire.com/download/5nk56c7e4dq8a08/EXT_INT.rar
Vd2: truyền nhận giữa 2 vi điều khiển dùng UART
http://www.mediafire.com/download/v7vjxvois7w4vl8/UART.rar
Vd3: Timer 0, 1, 2
http://www.mediafire.com/download/mc3vi28bczytcii/TIMER_INT.rar
Vd4: phím ma trận
http://www.mediafire.com/download/xy806844x9ep9en/PHIM_MA_TRAN.rar
Vd5: ADC external vref và internal vref
http://www.mediafire.com/download/9manzskocrnpv47/ADC.rar
VD6: Comparator, ứng dụng đo điện dung tụ điện, bàn pím cảm ứng
http://www.mediafire.com/download/zsm8e90acn6hxyk/Comparator.rar
Vd7: Giao tiếp DS18B20
http://www.mediafire.com/download/jpj10tcd9ycmm24/DS1820.rar

Thứ Tư, ngày 15 tháng 1 năm 2014

Mạch nạp PICKIT2 SIMPLES

Các bạn tham khảo mạch nạp này, tự làm và sử dụng nhé, file hex cho 18F2550 lấy trong C:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2\PK2V023200.hex
http://www.mediafire.com/download/4l38rgc5dbcfyt3/PK2L2_USB_B.rar

Ví dụ chương trình con (hàm và thủ tục)

Hàm và thù tục mẫu trong mikroc, kèm theo mô phỏng
http://www.mediafire.com/view/e4nid0itn4bjtx6/LCD.c
http://www.mediafire.com/download/tl5v17yrrcvwcdf/LCD_SIM.DSN